Referens > Funktioner > Logiska funktioner > LookupNext
 
LookupNext
Användning 
Returnerar nästa lägre eller högre värde i källfält när det inte finns något matchande relaterat värde.
Format 
LookupNext (källfält ; lägre/högre flagga)
Parametrar 
källfältfältet som länkdata hämtas från.
lägre/högre flagga – nyckelorden lower (lägre) och higher (högre) anger om värdet från nästa lägre eller högre matchande post ska användas om inga relaterade poster hittas.
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Returnerar värdet som har angetts i källfält med hjälp av relationerna i relationsdiagrammet. LookupNext liknar Lookup förutom att när länkningen misslyckas returneras värdet från källfältet i nästa lägre eller högre matchande post, enligt lägre/högre flagga.
För att den här funktionen ska kunna hitta värdet i källfält måste tabellerna som innehåller källfältet och beräkningsfältet vara relaterade. Beräkningar som använder funktionen LookupNext måste inte vara beräkningsfält vars värde inte lagras.
Kommentar 
LookupNext returnerar ? om den relaterade tabellen är en ODBC-datakälla.
Exempel 
I det här exemplet levererar du flera artiklar och kostnaden för frakten är baserad på vikten. Använd funktionen LookupNext för att ta reda på fraktpriset för en artikel. Använd LookupNext med flaggan högre i stället för Lookup eftersom vikten på en artikel kanske inte exakt matchar maxvikten och vi därför vill hitta nästföljande högsta värde.
Det finns två tabeller, Artiklar och Fraktkostnader, i en databasfil som innehåller informationen nedan.
Tabellen Artiklar
 
Objekt
Vikt
Länkdata för pris
Lampa
8
 
Stol
22
 
Skrivbord
60
 
Säng
120
 
Tabellen Fraktkostnad
 
Priskod
Maxvikt
A
25
B
50
C
100
D
150
De två tabellerna är relaterade genom Vikt och Maxvikt. Beräkningsfältet Länkdata för pris definieras som Länkdata för pris = LookupNext (Leveranspris::Maxvikt ; Högre).
Beräkningsfältet Länkdata för pris returnerar 25, 25, 100 och 150 för post 1 till 4. Länkdata för pris kan sedan användas för att hämta korrekt priskod (A, A, C respektive D).
 
Objekt
Vikt
Länkdata för pris
Lampa
8
25
Stol
22
25
Skrivbord
60
100
Säng
120
150
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler