Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( ZonövervakningsHändelser )
 
Get ( ZonövervakningsHändelser )
Användning 
Returnerar händelser som orsakade scriptet som angetts i scriptsteget Konfigurera script för zonövervakning att köras.
Format 
Get (ZonövervakningsHändelser)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Beskrivning 
Om en händelse får scriptet som anges i scriptsteget Konfigurera script för zonövervakning att köras, returnerar denna funktion:
namnet på zonövervakningen
Tidsstämpeln då iOS-enheten anlände eller lämnade den övervakade zonen
Tidsstämpeln formateras baserat på lösningens konfiguration och använder antingen språket där lösningen skapades eller systemspråket.
1 om iOS-enheten anlände till den övervakade zonen och annars 0
Händelserna för varje övervakare visas i kronologisk ordning, från den tidigaste händelsen, i följande format:
<regionnamn>
<tidsstämpel>; <1 eller 0>
<tidsstämpel>; <1 eller 0>
<tidsstämpel>; <1 eller 0>
Kommentar 
Om en användare anlände till eller lämnade en övervakad region medan FileMaker Go inte användes, levereras iOS-notifieringar när FileMaker Go återkommer till förgrunden. Detta kan få funktionen Get (ZonövervakningsHändelser) att returnera flera värden.
Exempel 1 
I följande exempel använder en lösning scriptsteget Konfigurera script för zonövervakning för att övervaka en region för iBeacons. Övervakarens namn är BeaconÖvervakare. Scriptet använder en dialogruta för att visa information om iOS-enheter som ankommer till eller lämnar den övervakade regionen.
Visa anpassad dialogruta ["Ny iOS-enhet detekterad" ; Get (ZonövervakningsHändelser)]
I det här exemplet skapades lösningen med språket Tyska och FileMaker Go använder systeminställningarna. Dialogrutan visar följande information om en iOS-enhet ankom till regionen vid 10:45 den 27 januari 2019 och lämnade området några timmar senare.
BeaconÖvervakare
27/1/2019 10:45;1
27/1/2019 13:26;0
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Funktionen RangeBeacons
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler