Referens > Funktioner > Datumfunktioner > Month
 
Month
Användning 
Returnerar ett tal mellan 1 och 12 som motsvarar månaden då ett datum infaller.
Format 
Month (datum)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Month ("3/19/2019") returnerar 3. I det här exemplet förutsätts att operativsystemets datumformat är MM/DD/ÅÅÅÅ.
Month (Betalning) returnerar 3 när Betalning innehåller 19 mars 2019. (Fältet Betalning måste vara av datumtyp.)
"Faktura förfaller: " & Date (Month (Försäljningsdatum) + 1 ; Day (Försäljningsdatum) ; Year (Försäljningsdatum)) returnerar Faktura förfaller: följt av ett värde som är en månad senare än Försäljningsdatum.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler