Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextFontRemove
 
TextFontRemove
Användning 
Tar bort ett specifikt eller alla teckensnitt från angiven text.
Format 
TextFontRemove (text {; teckensnitt})
Parametrar 
text – ett textuttryck eller ett textfält.
teckensnitt – ett teckensnittsnamn uttryckt i text.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill återställa text till standard för fältet. Om du inte anger något typsnitt visas all text i det standardtypsnitt som angavs i layoutläget för fältet. När teckensnittet anges av funktionen fontToRemove tas endast det angivna teckensnittet bort från varje del av texten som visas i detta teckensnitt och dessa textdelar visas sedan i fältets standardteckensnitt.
Typsnittsnamnen måste vara rättstavade. Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.
Exempel 
TextFontRemove ("Arial text och Courier text") returnerar Arial text och Courier text som visas i fältets standardtypsnitt.
TextFontRemove ("Arial Text och Courier Text" ; "Arial") returnerar Arial Text och Courier Text där typsnittet Arial tas bort från orden Arial Text.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Utforma text