Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Inställningssökväg )
 
Get ( Inställningssökväg )
Användning 
Returnerar sökvägen till mappen för inställningar och standardalternativ för den aktuella användaren.
Format 
Get (Inställningssökväg)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Beskrivning 
I Windows är formatet för sökvägen /Drive:/Users/UserName/AppData/Local/.
I macOS är formatet för sökvägen /DriveName/Users/UserName/Library/Preferences/.
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar /C:/Users/John Smith/AppData/Local/ för en användare vid namn John Smith i Windows Vista.
Returnerar /Macintosh HD/Users/John Smith/Library/Preferences/ för en användare vid namn John Smith i macOS.
Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler