Referens > Funktioner > Logiska funktioner > IsValid
 
IsValid
Användning 
Returnerar 0 (falskt) om data är ogiltiga, annars returneras 1 (sant).
Format 
IsValid (fält)
Parametrar 
fält – ett fältnamn.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar falskt 0 (falskt) om:
Ett fält innehåller ett ogiltigt värde p.g.a. att fälttypen inte är korrekt (t.ex. text i ett datumfält).
FileMaker Pro kan inte hitta (tillfälligt eller permanent) den relaterade tabellen där det refererade fältet har definierats.
Ett fält har tagits bort från en relaterad tabell och referenserna till det fältet i källtabellen är därför ogiltiga.
Annars returneras 1 (giltiga data).
Kommentar 
IsValid kollar inte tillval för fältkontroll som definierats i dialogrutan Hantera databas. Definiera tillval för fältkontroll för att se till att data matas in korrekt i fält vid datainmatning och import. Mer information finns i Definiera fältkontroll.
Exempel 
IsValid (Datumfält) returnerar 0 om det finns data som inte är datum i Datumfält, t.ex. om text har importerats till fältet.
IsValid (Belopp) returnerar 0 om det bara finns text i det numeriska fältet Belopp.
IsValid (tabell::fält) returnerar 0 om den relaterade tabellen har bytt namn och relationen inte har uppdaterats med det nya filnamnet.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler