Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( TriggerExternHändelse )
 
Get ( TriggerExternHändelse )
Användning 
Returnerar ett nummer i FileMaker Go som motsvarar händelsen som aktiverade scripttriggern VidExterntKommandoMottaget.
Format 
Get (TriggerExternHändelse)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 14.0
Beskrivning 
Returnerar ett av följande tal i FileMaker Go:
 
Returnerat värde
Extern händelse
0
Okänd
1
RemotePlayMedia
2
RemotePause
3
RemoteTogglePlayPause
4
RemotePlayNext
5
RemotePlayPrevious
6
RemoteSeek (börjar eller slutar söka framåt eller bakåt)
7
RemoteStop
Exempel 1 
Styr vilken mediefil som ska spelas upp baserat på händelsen som aktiverade scripttriggern VidExterntKommandoMottaget på låsskärmen eller en extern enhet.
If [Get (TriggerExternHändelse) = 4]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa ; Avbryt script efter alla: Av]
AVPlayer Spela upp [Objekt:: "Spelare"]
Else If [Get (TriggerExternHändelse) = 5]
Gå till post/sökpost/sida [Föregående ; Avbryt script efter alla: Av]
AVPlayer Spela upp [Objekt:: "Spelare"]
End If
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Scripttriggern VidExterntKommandoMottaget