Referens > Funktioner > Ekonomiska funktioner > NPV
 
NPV
Användning 
Returnerar det aktuella nettovärdet (NPV) av en serie olika stora betalningar gjorda med jämna mellanrum och med en given fast räntesats.
Format 
NPV (betalning ; räntesats)
Parametrar 
betalning – ett repeterat fält som innehåller olika stora betalningsbelopp eller ett uttryck som returnerar en referens till ett sådant fält.
räntesats – räntesats.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd den här funktionen när du vill beräkna NPV. Anta att någon lånar pengar av dig och betalar tillbaka med olika stora belopp under flera år. Du kan använda NPV-funktionen och beräkna resultatet.
Ekvation
Exempel 
NPV (Lån ; 0,05) returnerar 156,91277445... när det repeterade fältet Lån innehåller –2000 (den inledande betalningen), 600, 300, 500, 700 och 400. Resultatet (156,91277445...) är den verkliga vinsten i dagens pengavärde som kommer att realiseras genom den här transaktionen.
NPV (Belopp ; .10) returnerar 16758.35604870..., när det repeterade fältet Belopp innehåller -5000 (den inledande investeringen), 10,000, 0, 10,000 och 10,000.
Om du vill att varje returnerat värde ska innehålla 2 decimaler omger du de aktuella formlerna med funktionen Round: Round (Aktuell formel ; 2).
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler