Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Random
 
Random
Användning 
Returnerar ett tal mellan 0 och 1, inklusive 0, men inte inklusive 1.
Format 
Random
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar ett pseudoslumpmässigt tal i intervallet (0,1). FileMaker Pro genererar ett nytt slumpmässigt tal när du gör följande:
Infogar funktionen Random i en formel.
Låter en formel som innehåller Random utvärderas på nytt (genom att ändra data i något av fälten som formeln använder).
visar eller använder ett beräkningsfält som har definierats för ett olagrat resultat.
Exempel 1 
Int (Random * 10) returnerar ett slumpmässigt tal mellan 0 och 9.
Exempel 2 
Int (Dice::NumSides * Random) + 1 returnerar en slumpmässigt vald sida på en tärning.
Följande script beräknar flera tärningskast, lägger ihop kasten till en enda variabel och visar sedan resultatet i en anpassad dialogruta.
Loop
Set Variable [$ROLL ; Value:$ROLL + (Int (Test::NumSides * Random) + 1)]
Set Variable [$COUNTER ; Value:$COUNTER + 1]
Exit Loop If [$COUNTER = Dice::NumDice]
End Loop
Visa anpassad dialogruta [$ROLL]
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler