Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldIDs
 
FieldIDs
Användning 
Returnerar en lista över ID på alla fält i databas och layout.
Format 
FieldIDs (databas ; layout)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
layout – namnet på en layout eller tabell i den angivna databasfilen.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Listade objekt är avgränsade med returtecken.
Relaterade fält returneras som TabellID::RelateratFältID.
Exempel: 12::4, där 12 är ID för tabellen och 4 är ID för det relaterade fältet.
Exempel 
FieldIDs ("Kunder" ; "") returnerar ID för alla unika fält i standardtabellen i Kunder.
FieldIDs ("Kunder" ; "Layout 5") returnerar ID för alla unika fält, inklusive relaterade fält, som finns i Layout 5 i Kunder.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler