Referens > Funktioner > Numeriska funktioner > Factorial
 
Factorial
Användning 
Returnerar fakulteten för tal till och med 1 eller valfritt antalFaktorer.
Format 
Factorial (tal {; antalFaktorer})
Parametrar 
tal – ett numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett positivt heltal.
antalFaktorer – ett valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal som motsvarar antalet faktorer i multiplikationen.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Funktionen är användbar i statistik och kombinatorik.
Om n = tal och i = antalFaktorer:
Ekvation
Ekvation
Exempel 
Factorial (3) returnerar 6 (= 3 * 2 * 1).
Factorial (10 ; 3) returnerar 720 (= 10 * 9 * 8).
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler