Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Felhanteringsläge )
 
Get ( Felhanteringsläge )
Användning 
Returnerar 1 (sant) om scriptsteget Manuell felhantering är aktiverat. Annars returneras 0 (falskt).
Format 
Get (Felhanteringsläge)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Exempel 
Returnerar 1 om scriptsteget Manuell felhantering är på.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler