Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsternamn )
 
Get ( Fönsternamn )
Användning 
Returnerar namnet på fönstret där scriptet körs.
Format 
Get (Fönsternamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Returnerar en tom sträng om det inte finns något fönster.
Kommentar 
Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.
Du kan ange fönsternamnet med scriptsteget Ange fönsterrubrik.
Exempel 
Det finns två fönster, Lärare och Studenter, som visar samma layout. Layouten innehåller ett beräkningsfält vars värde inte lagras Ber innehållerGet (Fönsternamn). När fönstret Lärare uppdateras returneras Lärare och när fönstret Studenter uppdateras returneras Studenter.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler