Referens > Funktioner > Statistikfunktioner > Sum
 
Sum
Användning 
Returnerar totalsumman av alla giltiga, icke-tomma värden i ett fält.
Format 
Sum (fält {; fält...})
Parametrar 
fält – ett relaterat fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält eller ett uttryck som returnerar ett fält, ett repeterat fält eller en uppsättning icke-repeterade fält.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Fält kan vara något av följande:
Ett repeterat fält (repeterat fält).
Ett fält i matchande relaterade poster angivet med (tabell::fält), vare sig dessa poster visas i en portal eller inte.
Flera icke-repeterade fält i en post (fält1 ; fält2 ; fält3...).
Motsvarande repetitioner av repeterade fält i en post (repeterat fält1 ; repeterat fält2 ; repeterat fält3) om resultatet returneras i ett repeterat fält med minst samma antal repetitioner.
Flera fält i den första matchande posten angivet med (tabell::fält1 ; tabell::fält2 ; ...). Du kan inkludera fält från olika tabeller (tabell 1::fält A ; tabell 2::fält B...).
Kommentar 
Vid hänvisning till ett repeterat fält returnerar funktionen Sum först summan av det första repetitionsfältet, därefter summan av det andra repetitionsfältet och så vidare.
Exempel 
Tabellen Faktura har en portal som visar radposter.
Sum (Radposter::Pris) summerar beloppen för alla poster på fakturan.
Tabellen Tidsdebitering har en portal som visar hur mycket tid som har lagts ned på ett projekt. Timmar är ett tidsfält.
Sum (Timmar::Debiterbar tid) returnerar det totala antalet debiterbara timmar för ett projekt. Om värdena 40 timmar och 15:30 timmar visas i portalen blir den totala debiterbara tiden 55,30 eller 55 1/2 timme.
I exemplen nedan innehåller fälten följande:
Fält1 innehåller två repetitioner med värdena 1 och 2.
Fält2 innehåller fyra repetitioner med värdena 5, 6, 7 och 8.
Fält3 innehåller 6.
Om beräkningsresultatet inte är ett repeterat fält returneras följande:
Sum (Fält2) returnerar 26.
Sum (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar 12.
Om beräkningsresultatet är ett repeterat fält returneras följande:
Sum (Fält2) returnerar ett repeterat fält med 26 i den första repetitionen.
Sum (Fält1 ; Fält2 ; Fält3) returnerar ett repeterat fält med 12, 8, 7, 8.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler