Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Databassökväg )
 
Get ( Databassökväg )
Användning 
Returnerar den fullständiga sökvägen till den aktiva filen.
Format 
Get (Databassökväg)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
I Windows är den fullständiga sökvägen för lokala filer: file:/enhet:/mapp/filnamn. För fjärrfiler är den fullständiga sökvägen file://volym/mapp/filnamn.
I macOS är den fullständiga sökvägen för både lokala filer och fjärrfiler file:/volym/mapp/filnamn.
Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 
Returnerar file:/C:/Users/Username/Documents/Clients.fmp12 för en lokal fil i Windows.
Returnerar file:/Sharename/Documents/Clients.fmp12 för fjärrfiler i Windows.
Returnerar file:/Macintosh HD/Users/Username/Documents/Clients.fmp12 för en lokal fil i macOS.
Returnerar fmnet:/192.168.10.10/Clients.fmp12 för en FileMaker Pro-nätverksfil.
Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler