Referens > Funktioner > Textfunktioner > Middle
 
Middle
Användning 
Extraherar angivet antal tecken från text, med start från den angivna teckenpositionen.
Format 
Middle (text ; start ; antal tecken)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
start – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.
antal tecken – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Middle ("(408)555-9054" ; 2 ; 3) returnerar 408.
Middle(Telefonnr ; 2 ; 3) returnerar 408 när fältet Telefonnr innehåller (408) 555-9054.
Middle("abcdefghij" ; 5 ; 2) returnerar ef.
Middle (Namn ; Position (Namn ; " " ; 1 ; 1) + 1 ; 3) returnerar Sve om fältet Namn innehåller Johan Svensson.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler