Referens > Funktioner > Logiska funktioner > Case
 
Case
Användning 
Returnerar ett av flera möjliga resultat som bygger på en serie villkor.
Format 
Case (villkor1 ; resultat1 {; villkor2 ; resultat2 ; ... ; standardresultat})
Parametrar 
villkor – valfritt textuttryck eller numeriskt uttryck.
resultat – resultat som motsvarar uttrycket.
Parametrar inom klamrar {} är valfria.
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Case utvärderar ett uttryck i taget och när ett sant uttryck påträffas returneras värdet som är angivet som resultat för det uttrycket.
Du kan lägga till ett standardresultat i slutet av parameterlistan. Om inget av uttrycken som värderats returnerar värdet sant returnerar funktionen Case det värde som har angetts som standardresultatet. Om inget standardresultat anges returnerar Case ett tomt resultat.
Exempel 
Case(Poäng >= 90 ; "Väl godkänt" ; Poäng > 50 ; "Godkänt" ; "Icke godkänt") visar Väl godkänt om poängen är 90 eller högre, Godkänt om poängen är mellan 50 och 90 och Icke godkänt för övriga poäng.
Case(Leveransmetod="Land" ; 2 ; Leveransmetod="Flyg" ; 10) returnerar 2 när fältet Leveransmetod innehåller Land, och 10 returneras om Leveransmetod innehåller Flyg.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler