Referens > Funktioner > Datumfunktioner > DayNameJ
 
DayNameJ
Användning 
Returnerar det fullständiga namnet på veckodagen för ett datum i japansk text.
Format 
DayNameJ (datum)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
DayNameJ (Date (1 ; 1 ; 2021)) returnerar Japansk text för hela namnet på veckodagen som infaller den 1 januari 2021.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler