Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Scriptnamn )
 
Get ( Scriptnamn )
Användning 
Returnerar namnet på det script som körs eller är i pausläge.
Format 
Get (Scriptnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
Returnerar Rapportutskrift när scriptet Rapportutskrift körs.
Returnerar Uppdatera kund när scriptet Uppdatera kund körs.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler