Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Skärmskalningsfaktor )
 
Get ( Skärmskalningsfaktor )
Användning 
Returnerar skalningsfaktorn på skärmen där den aktuella filen är öppen.
Format 
Get (Skärmskalningsfaktor)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0.2
Beskrivning 
I macOS och FileMaker Go returnerar den här funktionen en skalningsfaktor baserat på skärmens relativa pixeltäthet, till exempel:
1 för en enhet utan Retina-skärm
2 för en Mac med Retina-skärm eller för iPhone 6
3 för iPhone 6 Plus
I Windows returnerar den här funktionen skalningsfaktorn som anges i Kontrollpanelen.
I FileMaker WebDirect, script på serversidan samt anpassad webbpublicering returnerar den här funktionen 1.
Exempel 1 
Get (Skärmskalningsfaktor) returnerar 2 på iPad med Retina-skärm.
Exempel 2 
Upptäcker skärmskalningsfaktorn och går sedan till en layout som utformats för en stor skalningsfaktor eller till en standardlayout.
If [Get (Skärmskalningsfaktor) = 1.5]
Gå till layout [Fakturor faktor 150 %]
Else
Gå till layout [Fakturor]
End If
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler