Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtLayoutObjektnamn )
 
Get ( AktivtLayoutObjektnamn )
Användning 
Returnerar namnet på layoutobjektet som har fokus i beräkningens aktuella fönster.
Format 
Get (AktivtLayoutobjektnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.5
Beskrivning 
Om inget layoutobjekt har fokus returnerar den här funktionen en tom sträng.
Kommentar 
Om du klickar på en knapp, en knapp för flytande fönster eller en panelkontroll får den inte fokus. För att ett av dessa objekt ska få fokus måste du trycka på tabb eller utföra scriptsteget Gå till objekt för att gå till en knapp, flikpanel eller glidpanel.
Exempel 
Det finns en namngiven fält i aktuell layout med namnet kundnamn. När fokus är på fältet, returnerar Get (AktivtLayoutobjektnamn) kundnamn.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Namnge objekt