Referens > Funktioner > Designfunktioner > FieldType
 
FieldType
Användning 
Returnerar information om fält.
Format 
FieldType (databas ; fält)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
fält – namnet på ett fält i den angivna databasfilen.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Fältnamnen måste ha formatet tabellnamn::fältnamn om du vill ange ett fält i en annan tabell än den aktuella tabellen. Resultatet består av fyra värden som är avgränsade med blanksteg:
Det första värdet är antingen Standard, StoredCalc, Summary, UnstoredCalc, Extern (Säker), Extern (Öppen) eller Global.
Det andra värdet är fälttyperna: text, numerisk, datum, tid, tidsstämpel eller container.
Det tredje värdet är Indexed eller Unindexed.
Det fjärde värdet är det maximala antalet repetitioner som har definierats för fältet (om fältet inte har definierats som repeterat fält är värdet 1).
Exempel 
FieldType ("Kunder" ; "Telefonnummer") returnerar Standard Text Unindexed 3 om fältet Telefonnummer i databasfilen Kunder har definierats som ett textfält som repeteras högst tre gånger och lagringstillvalen inte har ändrats. (De flesta fält indexeras när en sökning utförs i fältet.)
FieldType ("Kunder" ; "Aktuellt saldo") returnerar StoredCalc Number Indexed 1 om fältet Aktuellt saldo i databasfilen Kunder har definierats som ett lagrat, numeriskt beräkningsfält som är indexerat.
FieldType ("Kunder" ; "Dagens datum") returnerar Global Date Unindexed 1 om fältet Dagens datum i databasfilen Kunder har definierats som ett globalt fält och är av datumtyp. Fält som använder global lagring indexeras aldrig.
FieldType ("Kunder" ; "Sammanställning") returnerar Extern (Säker) Container Unindexed 1 när fältet Sammanställning i databasfilen Kunder har definierats som ett containerfält som lagrar data externt med säker lagring. Det går inte att indexera containerfält.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler