Referens > Funktioner > Tidsfunktioner > Seconds
 
Seconds
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar antalet sekunder (0-59) i en angiven tid.
Format 
Seconds (tid)
Parametrar 
tid – ett tidsvärde eller ett fält av tidstyp.
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Kommentar 
Om inget sekundvärde är angett returneras 0.
Exempel 
Seconds ("12:15:23") returnerar 23.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler