Referens > Funktioner > Textfunktioner > LeftWords
 
LeftWords
Användning 
Returnerar text som innehåller antalet ord i text räknat från vänster.
Format 
LeftWords (text ; antal ord)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
antalOrd – valfritt numeriskt uttryck eller ett fält som innehåller ett tal
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
LeftWords ("Rutig blå väska" ; 2) returnerar Rutig blå.
LeftWords (Namn ; 1) returnerar Stefan om fältet Namn innehåller Stefan Lang.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Funktionen WordCount