Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtRepetitionsnummer )
 
Get ( AktivtRepetitionsnummer )
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar repetitionen som har fokus i ett repeterat fält.
Format 
Get (AktivtRepetitionsnummer)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Den första repetitionen returnerar 1. Om det aktuella fältet inte är ett repeterat fält returneras 1.
Exempel 
Returnerar 5 när fokus är i den femte repetitionen av ett repeterat fält.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler