Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuelltDatum )
 
Get ( AktuelltDatum )
Användning 
Returnerar aktuellt datum enligt systemets kalender.
Format 
Get (AktuelltDatum)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
datum
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Resultatets format varierar beroende på vilket datumformat som användes när databasfilen skapades. I USA används normalt formatet MM/DD/ÅÅÅÅ för datum. Du kan ändra datumformaten i ditt operativsystem.
Om resultatet visas i ett fält är det utformat enligt datumformatet för fältet i aktuell layout.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Exempel 
Returnerar 2/2/2019 om systemdatumet är 2 februari 2019.
Get (AktuelltDatum) – Date (1 ; 5 ; 2019) returnerar 4 när systemdatumet är inställt på 9 januari 2019.
Exempelscript finns i scriptsteget Avsluta programmet.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler