Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Fönsterstil )
 
Get ( Fönsterstil )
Användning 
Returnerar stilen för fönstret där scriptet körs.
Format 
Get (Fönsterstil)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 12.0
Beskrivning 
Returnerar följande:
0 (noll) om fönstret är ett dokumentfönster
1 om fönstret är ett flytande dokumentfönster
2 om fönstret är ett dialogfönster
3 om fönstret är ett kort
Kommentar 
Fönstret som scriptet körs i är inte nödvändigtvis förgrundsfönstret.
I FileMaker WebDirect returnerar den här funktionen alltid 0:
Exempel 
Returnerar 0 om det aktuella fönstret är ett dokumentfönster när funktionen utvärderas.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Nytt fönster