Referens > Funktioner > Textfunktioner > FilterValues
 
FilterValues
Användning 
Returnerar ett textresultat som bara innehåller de värden som anges i filtervärden, i den ordning som de ursprungligen lades till i text.
Format 
FilterValues(text ; filtervärden)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller ett textfält.
filtervärden – värden som ska bevaras i den angivna texten.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Om filtervärden inte innehåller några värden returneras en tom sträng.
Värdena består av textobjekt som är avgränsade med returtecken. Ett värde kan vara tomt eller bestå av ett enstaka tecken, ett ord, en mening eller ett stycke. Du börjar skapa ett nytt värde genom att trycka på Retur. Det sista värdet kan identifieras med eller utan returtecken.
När parametern text eller parametern FilterValues är en ordagrann sträng, måste du lägga till ett returtecken (¶) mellan varje objekt i strängen. Du lägger till ett returtecken genom att klicka på knappen i dialogrutan Ange beräkning.
Funktionen FilterValues skiljer inte på versaler och gemener.
Varje returnerat värde avslutas med ett returtecken, vilket gör att du lätt kan sammanställa listor.
Exempel 
FilterValues ("Rutig¶Kanvas¶Resväska" ; "Rutig¶Kanvas") returnerar
Rutig
Kanvas
FilterValues (ValueListItems ("Databas" ; "Storlekar") ; "Medelstor¶Liten") returnerar
Liten
Medelstor
om en databasfil med namnet Databas innehåller värdelistan Storlekar, som innehåller Liten¶Medelstor¶Stor.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler