Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtFältTabellnamn )
 
Get ( AktivtFältTabellnamn )
Användning 
Returnerar namnet på tabellen som innehåller fältet som har fokus.
Format 
Get (AktivtFältTabellnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Returnerar tabellförekomst-namnet för det aktiva fältet. Om det inte finns något aktivt fält returnerar den här funktionen en tom sträng.
Exempel 
Den aktuella layouten innehåller två fält, Lärare::Namn och Tränare::Namn i aktuell layout baserad på tabellförekomsten Klasser. Tabellförekomsten Klasser är kopplad till tabellförekomsten Lärare och TränareA (vars källtabell är Tränare). Om du skapar ett script som returnerar resultatet av Get (AktivtFältTabellnamn) till ett tredje fält returneras Lärare om scriptet körs när du har klickat i fältet Lärare::Namn eller TränareA om det körs när du har klickat i fältet Tränare::Namn.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler