Referens > Funktioner > Designfunktioner > LayoutObjectNames
 
LayoutObjectNames
Användning 
Returnerar en lista över namnen på alla namngivna objekt på layout i databas.
Format 
LayoutObjectNames (databas ; layoutnamn)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
layout – namnet på en layout i den angivna databasfilen.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.5
Beskrivning 
Listade objekt är avgränsade med returtecken. Layoutobjekt utan objektnamn returneras inte. Om layout inte anges returneras inget objektnamn.
Namngivna flikkontroller, grupperade objekt och portalobjekt som innehåller andra namngivna objekt följs av en lista med dessa namngivna objekt omgivna av vinkelparenteser (<>). Vinkelparenteserna visas även om det inte finns några namngivna objekt i de namngivna flikkontrollerna, gruppobjekten eller portalobjekten.
Exempel 
LayoutObjectNames ("Kunder" ; "Datainmatning") returnerar en lista med namngivna objekt i databasfilen Kunder som visas i layouten Ingångsdata.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Namnge objekt