Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktivtFältinnehåll )
 
Get ( AktivtFältinnehåll )
Användning 
Returnerar innehållet i fältet som har fokus.
Format 
Get (AktivtFältinnehåll)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
Text, numeriskt, datum, tid, tidsstämpel, container
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
När fokus finns i ett repeterat fält returneras den aktiva repetitionens innehåll. Resultattypen för det aktiva fältet beror på det aktiva fältets typ och den resultattyp som valts för beräkningsfunktionen Get (AktivtFältinnehåll).
Exempel 
Returnerar EnButik när fokus finns i fältet Namn och fältet innehåller informationen EnButik.
Denna typ av beräkning är mest användbar i ett script när du vill kontrollera data i olika fält när scriptet körs.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler