Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AntalAnvändare )
 
Get ( AntalAnvändare )
Användning 
Returnerar antalet klienter som använder filen för närvarande.
Format 
Get (AntalAnvändare)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Returnerar följande:
1 om FileMaker-nätverksdelning är inaktiverad
1 + antalet klienter om FileMaker-nätverksdelning är aktiverad
Den här funktionen räknar inte klienter som använder databasfilen via ODBC eller JDBC.
Kommentar 
Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 
Returnerar 5 när 4 klienter använder databasfilen.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler