Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FönsterSynlighet )
 
Get ( FönsterSynlighet )
Användning 
Returnerar 1 (sant) om fönstret är synligt. Returnerar 0 (falskt) om fönstret är dolt med hjälp av Dölj fönster.
Format 
Get (FönsterSynlighet)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Fönstret kan vara placerat utanför det synliga skärmområdet och ändå returnera 1. Det aktuella fönstret är nödvändigtvis inte förgrundsfönstret.
Exempel 
Returnerar 1 när det aktuella fönstret är fysiskt synligt.
Returnerar 0 när det aktuella fönstret har dolts med kommandot Dölj fönster i FileMaker Pro.
Exempelscript finns i scriptsteget Stäng fönster.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler