Referens > Funktioner > Datumfunktioner > DayOfWeek
 
DayOfWeek
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar dagen i veckan när ett datum infaller.
Format 
DayOfWeek (datum)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Siffran 1 motsvarar söndag, 2 motsvarar måndag, 3 motsvarar tisdag osv. Du kan till exempel ta reda på vilken veckodag en helgdag infaller på.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Exempel 
DayOfWeek ("10/8/2019") returnerar 3.
DayOfWeek (Date (10 ; 9 ; 2019)) returnerar 4.
DayOfWeek (ProjektKlart) returnerar 4 när datumet i ProjektKlart är 10/9/2019.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler