Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( BeräknatRepetitionsnummer )
 
Get ( BeräknatRepetitionsnummer )
Användning 
Returnerar ett tal som motsvarar repetitionen för beräkningsfältet som beräknas.
Format 
Get (BeräknatRepetitionsnummer)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Den första repetitionen som returneras är 1. Om det aktuella fältet inte är ett repeterat fält returneras 1.
Exempel 1 
Returnerar 5 när den femte repetitionen av ett repeterat fält beräknas av FileMaker Pro.
Exempel 2 
I egenskap av fältdefinition för Timer::Påminnelse (ett beräkningsfält med fem repetitioner), beräknar framtida tider baserat på innehållet i Timer::Starttid (ett tidsfält) och Timer::Snoozeminuter (ett numeriskt fält):
Time (Hour (Extend (Timer::Starttid)) ; Minute (Extend (Timer::Starttid)) + (Extend (Timer::Snoozeminuter) * Get (BeräknatRepetitionsnummer)) ; Seconds (Extend (Timer::Starttid)))
Obs!  Funktionen Extend gör att ett icke-repeterat fält kan användas i varje repetition av ett repeterat fält.
När Timer::Starttid innehåller "12:00:00" och Timer::Snoozeminuter innehåller "6":
Timer::Påminnelse[1] returnerar 12:06:00
Timer::Påminnelse[2] returnerar 12:12:00
Timer::Påminnelse[3] returnerar 12:18:00
Timer::Påminnelse[4] returnerar 12:24:00
Timer::Påminnelse[5] returnerar 12:30:00
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler