Referens > Funktioner > Textfunktioner > JSONListValues
 
JSONListValues
Användning 
Listar värden i JSON-data för ett element som angetts av ett objektnamn, ett matrisindex eller en sökväg.
Format 
JSONListValues(json ; nyckelEllerIndexEllerSökväg)
Parametrar 
json – ett textuttryck eller -fält som innehåller ett JSON-objekt eller -matris.
nyckelEllerIndexEllerSökväg – textuttryck eller -fält som specificerar ett JSON-objektnamn (nyckel), ett matrisindex eller en sökväg. Mer information finns i Arbeta med JSON-funktionerna.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 16.0
Kommentar 
Varje returnerat värde, utom det sista, avslutas med returtecken.
Denna funktion stöds inte i runtime-lösningar och returnerar "?".
Exempel 1 
Hämtar värdet för alla objekt i roten av JSON-objektet.
JSONListValues("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33 }", "") returnerar 11¶22¶33.
Exempel 2 
Tar från de Exempel på JSON-data som är lagrade i $$JSON-variabeln fram värdena för alla element i matrisen i "produkt"-objektet.
JSONListValues ($$JSON ; "bageri.produkt") returnerar
{"kategori":"Bröd","id":"FB1","namn":"Munkar","pris":1,99,"special":true,"lager":43}
{"kategori":"Tårtor","id":"FB2","namn":"Chokladkaka","pris":22,5,"special":true,"lager":23}
{"kategori":"Bröd","id":"FB3","namn":"Baguette","pris":3,95,"special":true,"lager":34}
Exempel 3 
Tar Exempel på JSON-data lagrat i $$JSON-variabeln och tar fram värdena för alla element i det första "produkt"-objektet i matrisen.
JSONListValues ($$JSON ; "bageri.produkt[0]") returnerar
Bröd¶FB1¶Munkar¶1,99¶true¶43.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler
Arbeta med JSON-funktionerna