Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AntalPoständringar )
 
Get ( AntalPoständringar )
Användning 
Returnerar det totala antalet gånger aktuell post har ändrats.
Format 
Get (AntalPoständringar)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Du verkställer ändringar genom att t.ex. göra följande:
Klicka utanför alla fält (posten stängs).
Gå till en annan post.
Växla till sökläge.
Om flera fönster är öppna och du klickar i ett annat fönster verkställs inte ändringar av posten.
Kommentar 
Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Get (AntalPoständringar)returnerar NULL för ODBC-datakällor.
Exempel 
Returnerar 0 om posten inte har ändrats sedan den skapades.
Om ändringar görs i fyra fält och ändringarna i alla fyra fälten verkställs samtidigt, ökar resultatet med ett (1). Om ändringar görs i fyra fält och varje ändring verkställs för sig, ökar resultatet med fyra.
Relaterade avsnitt 
Spara och kopiera filer
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler