Referens > Funktioner > Datumfunktioner > YearName
 
YearName
Användning 
Returnerar namnet på året på japanska för ett datum i det angivna formatet.
Format 
YearName (datum ; format)
Parametrar 
datum – ett kalenderdatum
format – ett tal (0, 1 eller 2) som beskriver visningsformatet
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om värdet för format är tomt eller något annat än 0, 1 eller 2 används 0.
0 – Japansk text i Meiji i långt format8 (Meiji 8), Japansk text i Taisho i långt format8 (Taisho 8), Japansk text i Showa i långt format8 (Showa 8), Japansk text i Showa i långt format8 (Heisei 8), Japansk text i Seireki i långt format (Seireki xxxx [före 1868.9.8])
1 – Japansk text i Meiji i kort format8 (Mei 8), Japansk text i Taisho i kort format8 (Tai 8), Japansk text i Showa i kort format8 (Sho 8), Japansk text i Heisei i kort format8 (Hei 8), Japansk text i Seireki i kort formatxxxx (Sei xxxx [före 1868.9.8])
2 – M8, T8, S8, H8, A.D.xxxx (före 1868.9.8)
Kejsarnamn i 0 = långt, 1 = förkortat, 2 = 2-bytes latinskt. Seireki returneras när datumet infaller före kejsarna.
Exempel 
YearName (Datumfält ; 0) returnerar Japansk text för namnet på året den 17 juli 2002 när Datumfält innehåller 2008-07-15.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler