Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( SystemIPadress )
 
Get ( SystemIPadress )
Användning 
Returnerar en lista över IP-adresserna för alla datorer som är anslutna till ett NIC-kort (Network Interface Controller).
Format 
Get (SystemIPadress)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
IP-adresserna är avgränsade med returtecken.
I FileMaker WebDirect returnerar Get (SystemIPadress) bara IP-adressen som gränssnittet använde för att ansluta till värden.
Exempel 
Anta att en dator har följande aktiva fysiska gränssnitt:
ett Ethernet-kort som inte är anslutet till ett nätverk med IP-adressen 10.10.10.10
ett Wi-Fi-gränssnitt med IP-adressen 192.168.1.1
en VPN-anslutning med IP-adressen 172.172.172.172
Funktionen returnerar:
192.168.1.1
172.172.172.172
Anta att en dator har följande aktiva fysiska gränssnitt:
ett Ethernet-kort som inte är anslutet till ett nätverk med IP-adressen 2001::10
ett Wi-Fi-gränssnitt med IP-adressen 3FFE:FFFF:101::230:6EFF:FE04:D9FF/48
en VPN-anslutning med IP-adressen 2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334
Funktionen returnerar:
3FFE:FFFF:101::230:6EFF:FE04:D9FF/48
2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler