Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( AktuellUtökadBehörighet )
 
Get ( AktuellUtökadBehörighet )
Användning 
Returnerar en lista över nyckelord, utifrån kontot som används till att utföra beräkningen, för de utökade behörigheterna som är aktiverade.
Format 
Get (AktuellUtökadBehörighet)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Nyckelorden i listan separeras med returtecken. Utökade behörigheter är ytterligare åtkomstbehörigheter tilldelade till ett kontos behörighetsuppsättning. Mer information finns i Om konton, behörighetsuppsättningar och utökad behörighet.
Returnerar en tom lista om en användare inte har tilldelats utökad behörighet för den aktuella databasfilen.
Kommentar 
Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Se även funktionen Get ( KontoUtökadBehörighet ).
Exempel 
Kontot som utvärderar beräkningen använder en behörighetsuppsättning som omfattar den utökade behörigheten Åtkomst via FileMaker WebDirect (nyckelord "fmwebdirect"):
Position (Get (AktuellUtökadBehörighet) ; "fmwebdirect" ; 1 ; 1) returnerar ett värde som är större än 0.
Om du är inloggad och kör ett script som är inställt på att köras med fullständig behörighet returnerar Get (KontoUtökadBehörighet) den utökade behörigheten för ditt konto, men Get (AktuellUtökadBehörighet) returnerar utökad behörighet för administratörskontot.
Relaterade avsnitt 
Skydda databaser
Skapa konton som verifieras via en extern server
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler