Referens > Funktioner > Funktioner för textformatering > TextFont
 
TextFont
Användning 
Byter textens teckensnitt till angivet teckensnitt.
Format 
TextFont (text ; typsnitt)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller ett textfält.
typsnitt – ett typsnittsnamn uttryckt i text.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Typsnittsnamnen måste vara rättstavade. Tillvalen för textformat går förlorade om den returnerade datatypen inte är text.
Exempel 
TextFont ("Rutig" ; "Courier") returnerar ordet Rutig i typsnittet Courier.
TextFont ("Rutig" ; "Arial") returnerar ordet Rutig i typsnittet Arial.
TextSize (TextFont (TextColor (MinTabell::MinText ; RGB(0 ; 125 ; 125)) ; "Courier") ; 12) returnerar texten i MinTabell::MinText formaterad som 12pt. grön text i typsnittet Courier.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler