Referens > Funktioner > Designfunktioner > TableNames
 
TableNames
Användning 
Returnerar en lista över alla tabellförekomster i relationsdiagrammet för databas.
Format 
TableNames (databas)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Listade objekt är avgränsade med returtecken.
Exempel 
TableNames ("Universitetsdatabas") returnerar tabellförekomsterna
Lärare
Tränare
för databasfilen Universitetsdatabas, om tabellförekomsterna Lärare och Tränare har definierats för filen.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera databastabeller
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler