Referens > Funktioner > Textfunktioner > RomanZenkaku
 
RomanZenkaku
Användning 
Konverterar hankaku alfanumeriska tecken och symboler till zenkaku alfanumeriska tecken och symboler.
Format 
RomanZenkaku (text)
Parametrar 
text – ett textuttryck eller textfält.
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Exempel 
RomanZenkaku ("Macintosh") returnerar M  a  c  i  n  t  o  s  h.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler