Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( FileMakersökväg )
 
Get ( FileMakersökväg )
Användning 
Returnerar sökvägen till mappen för den aktuella kopia av FileMaker Pro som för närvarande körs.
Format 
Get (FileMakersökväg)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 8.0
Kommentar 
I FileMaker WebDirect stöds inte denna funktion och en tom sträng returneras.
Exempel 
Returnerar /C:/Program/FileMaker/FileMaker Pro 16/ i Windows.
Returnerar /Macintosh HD/Program/FileMaker Pro 16/ i macOS.
Alla delar av sökvägen kan skilja sig från dessa exempel så förlita dig inte på att sökvägen har ett visst mönster.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler