Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( Layoutnamn )
 
Get ( Layoutnamn )
Användning 
Returnerar namnet på layouten som visas.
Format 
Get (Layoutnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om flera fönster är öppna i den aktuella filen kan varje fönster ha ett eget värde för layoutnamn, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.
Kommentar 
Du kan använda funktionen Get ( Layoutnummer ) som ett alternativ till Get (Layoutnamn) om det finns flera layouter med samma namn.
Exempel 
Returnerar Produktlista om layouten Produktlista visas.
Returnerar Kundfaktura om layouten Kundfaktura visas.
Exempelscript finns i scriptsteget Utför script på server.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler