Referens > Funktioner > Datumfunktioner
 
Datumfunktioner
Datumfunktioner beräknar datum och bearbetar datuminformation.
Viktigt!  För att undvika fel vid användning av datum bör du alltid använda fyrsiffriga årtal. Mer information om hur tvåsiffriga årtal hanteras i FileMaker Pro finns i Ange datum med tvåsiffriga årtal.
Obs!  Systeminställningarna påverkar visningen av datum. Mer information finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.
Tips!  Du kan använda noll (0) och negativa tal som datumfunktionsargument. Till exempel returnerar följande formel 5/31/2019:
Date (6 ; 0 ; 2019)
Klicka på en funktion som du vill ha mer information om.
 
Denna funktion
...returnerar följande
Kalenderdatumet för en månad, dag eller år.
Ett tal mellan 1 och 31 för dagen i månaden när ett datum infaller.
Text som är det fullständiga namnet på veckodagen för ett datum.
Text på japanska som är det fullständiga namnet på veckodagen för ett datum.
Ett tal som motsvarar dagen i veckan när ett datum infaller.
Antalet dagar från årets början till ett datum.
Ett tal mellan 1 och 12 som motsvarar månaden i året då ett datum infaller.
Det fullständiga namnet på månaden för ett datum.
Namnet på månaden för ett datum på japanska.
Antalet veckor efter 1 januari under året för ett datum.
Ett tal mellan 1 och 53 som motsvarar veckan som innehåller ett datum, från en startdag.
Ett tal som motsvarar året då ett datum infaller.
Namnet på året på japanska för ett datum i det angivna formatet.
Relaterade avsnitt 
Om funktioner
Om formler