Referens > Funktioner > Designfunktioner > LayoutIDs
 
LayoutIDs
Användning 
Returnerar en lista över ID på alla layouter i databas.
Format 
LayoutIDs (databas)
Parametrar 
databas – namnet på en öppen databasfil (en lokal fil eller en fjärrfil).
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Listade objekt är avgränsade med returtecken.
Exempel 
LayoutIDs ("Kunder") returnerar en lista över ID för alla layouter i databasfilen Kunder.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler