Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( LayoutTabellnamn )
 
Get ( LayoutTabellnamn )
Användning 
Returnerar namnet på den tabell som visar poster i den aktuella layouten.
Format 
Get (LayoutTabellnamn)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
text
Kommer från 
FileMaker Pro 7.0
Beskrivning 
Returnerar namnet på tabellförekomsten för layouten i det aktuella fönstret. Om det inte finns några öppna fönster returneras en tom sträng.
Exempel 
Det finns två layouter, Lärarlayout och Tränarlayout, med de motsvarande tabellförekomsterna Lärare och Tränare. Ett beräkningsfält vars värde inte lagras med Get (LayoutensTabellnamn) returnerar Lärare om den aktuella layouten är Lärarlayout och returnerar Tränare om den aktuella layouten är Tränarlayout.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler