Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( PostID )
 
Get ( PostID )
Användning 
Returnerar det unika ID-numret för aktuell post.
Format 
Get (PostID)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Numret som returneras är ett decimalvärde (ett heltal) som genererades av FileMaker Pro när posten skapades. Det ändras inte.
Kommentar 
Om den aktuella beräkningen är lagrad och du anger kontexten utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Get (PostID) kanske inte returnerar ett konsekvent värde för poster i ODBC-datakällor.
Exempel 
Returnerar ett unikt ID-nummer för den aktuella posten.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler