Referens > Funktioner > Get-funktioner > Get ( HittadePoster )
 
Get ( HittadePoster )
Användning 
Returnerar antalet poster i aktuella hittade poster.
Format 
Get (HittadePoster)
Parametrar 
Ingen
Returnerad datatyp 
nummer
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Om flera fönster är öppna i den aktuella databasfilen kan varje fönster ha ett eget antal hittade poster, men det returnerade resultatet gäller bara fönstret i förgrunden.
Om du anger en kontext för aktuell beräkning utvärderas den här funktionen med utgångspunkt i angiven kontext, annars utvärderas den med utgångspunkt i det aktuella fönstrets kontext.
Exempel 
Returnerar 7 när det finns sju hittade poster. Exempel på scripts finns i scriptsteget If.
Relaterade avsnitt 
Funktioner (efter kategori)
Funktioner (i bokstavsordning)
Om formler
Om funktioner
Definiera beräkningsfält
Använda operatorer i formler